Ενδοστοματικός σαρωτής του 2020 CEREC Omnicam Connect AF

Λογισμικό SW
5.2.2 μαζί με τον ανάλογα διαμορφωμένο από την εταιρεία επιτραπέζιο
υπολογιστή και οθόνη 23″ DELL.
14000ευρώ