ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ METASYS ΜΕ ΔΩΡΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ METASYS